home
Olfen®, gel

Bolest zad

Bolesti zad patří mezi nejčastější bolesti pohybového aparátu, na které si pacienti stěžují. Akutní bolest zad se projeví náhle, bez varování např. při nějakém nekontrolovaném pohybu či námaze. Bolest chronická je dlouhotrvající bolest, která se stane součástí každodenního života pacienta. Tuto bolest je velmi obtížné odstranit. Může být způsobena např. degenerativním onemocněním pohybového aparátu.

Hlavním původcem bolesti zad jsou onemocnění páteře, proto se tato onemocnění lékařskou terminologií nazývají vertebrogenní (vertebra = obratel). Páteř zajišťuje tři základní funkce v lidském organismu, a to funkci nosnou, pohybovou a ochrannou. Páteř se skládá z obratlů, meziobratlových plotének, meziobratlových kloubů, vazů a kratších či delších svalů, které ji zpevňují a umožňují pohyb. Při neopatrném pohybu může dojít k narušení rovnováhy páteře. Akutní bolest nás pak informuje o vzniklém problému, kdy dochází ke stažení páteřních svalů kolem postiženého místa, ztuhnutí meziobratlových kloubů v nesprávném postavení, jejich zablokování a pacient zůstane v poloze, která neodpovídá normálnímu držení těla a obvykle bývá velmi bolestivá.

Nemoci spojené s dysfunkcí páteře jsou na předním místě žebříčku příčin pracovní neschopnosti. Podle odborníků je to vyvoláno změnou ve způsobu života, civilizačními vlivy a nedostatkem pohybu (došlo ke snížení množství fyzické práce, téměř každá rodina má nejméně jeden automobil, který denně využívá).

Bolesti zad se dělí na:

 1. Prosté, nespecifické bolesti zad (akutní krční blokáda, bolesti mezi lopatkami a akutní bolest v bederní oblasti). Příčinou těchto bolestí jsou obvykle natažení či natržení svalových vláken či vazivových úponů.
 2. Bolesti zad, vyvolané závažným onemocněním páteře (infekce, nádor, trauma).
 3. Bolesti zad způsobené kompresí (nejčastější příčinou bývá komprese).

Prostým bolestem zad lze předcházet dodržováním režimových opatření a pravidelným cvičením.

ikona bolest zad

Režimová opatření při „prostých” bolestech zad

 1. Svaly jsou důležitou součástí pro správnou funkci páteře, proto posilujte svalový korzet – např. tréninkem v posilovně.
 2. Pro správné držení těla choďte na speciální cvičení např. Pilates. Toto cvičení posiluje hluboce uložené svalové skupiny v tzv. jádru těla.
 3. V posteli trávíte třetinu života. Zvolte proto vhodnou, nejlépe zdravotní matraci, odpovídající vaší hmotnosti a výšce postavy.
 4. Pokud máte sedavé zaměstnání, věnujte čas správnému nastavení výšky psacího stolu a stolu s PC.
 5. Zvolte odpovídající pracovní židli a správně ji výškově nastavte, občas si vložte pod záda malý nafukovací balónek nebo seďte na powerballu.
 6. Občas vyměňte pracovní židli za velký nafukovací míč či klekačku.
 7. Při sedavém zaměstnání si dělejte pravidelné přestávky a protahujte se (třeba na nafukovacím míči).
 8. Zvedejte břemena opatrně, nejlépe z kleku, předejdete tak přetížení bederní páteře.
 9. Trénujte správné držení těla – např. choďte denně 10 minut s knížkou na hlavě.
 10. Pokud máte nadváhu, pokuste se zhubnout.

Cviky při bolestech zad

Před každým cvičením je třeba se mírně zahřát. Cvičení provádějte naboso na podložce. Velmi důležité je přesné provedení cviků v doporučeném pořadí. Cviky je nutno provádět pomalu, ne násilím nebo švihem. Cvičení pro vás musí být příjemné. Obvyklý počet opakování 5–10 x.

Uvolňování krční páteře:

Cvičte ve stoje, v sedu, kleku či tureckém sedu. Každé cvičení opakujte 6–8 krát. Šíji uvolňujte pomocí předklonů či úklonů hlavy.

A. B. C. D.

Přejděte do kleku (vzpor klečmo), neprověste páteř v bederní oblasti. Nejprve svěste hlavu dolů a pomalu jí otáčejte na obě strany. V předklonu je výdech, nádech je v krajních polohách a na obou stranách.

A. B. C.

Uvolnění hrudní páteře:

Základní poloha – vzpor klečmo, ve kterém budete střídat co největší prohnutí s co největším vyhrbením. Začnete pohybem nahoru, při kterém vtáhnete břicho se současným výdechem a podsadíte pánev. Ruce budete posunovat po podložce dozadu, hlavu máte stále volně svěšenou. Jakmile dosáhnete polohy, kdy jste maximálně vyhrbeni, začněte ruce posunovat po podložce dopředu. Prohnutím budete uvolňovat svaly nejen kolem páteře, ale i na přední straně trupu. S nádechem skončíte v poloze uvedené na obrázku.

A. B.

Uvolnění bederní páteře:

Základní poloha – vzpor klečmo s rukama opřenýma o vyšší podložku – viz obrázek. Uvolněte trup, pak zakloňte hlavu a nadechněte se. Pomalu vydechujte, podsazujte pánev a na závěr ještě aktivně vtáhněte bříško dovnitř, úplně vydechněte a stáhněte hýžďové svaly. A nyní postupně uvolňujte hýždě, bříško a vraťte se do počáteční polohy.

A. B.

Základní poloha – sed na patách. Ze střední polohy ručkujte pomalu nataženými pažemi doprava a na závěr ještě překřižte paže (krajní poloha) a uvolněte se. Odručkujte zpět do střední polohy a cvik opakujte na levou stranu.

A. B.