Olfen
Olfen®

Bolest svalů

Svaly zajišťují pohyb lidského těla. Dokáží přeměnit energii z živin na pohyb a část energie uvolní ve formě tepla. Sval má specifickou schopnost a to stahovat se, neboli kontrahovat, což znamená, že jednak zajišťuje pohyb a jednak udržuje tělo v určité poloze. V lidském organismu je několik stovek svalů, které tvoří asi polovinu hmotnosti člověka.

Svaly se obecně dělí na hladké, příčně pruhované svaly a srdeční sval. Příčně pruhované svaly se dále rozdělují na svaly posturální, které zajišťují vzpřímené držení těla, a svaly fázické, které zajišťují běžné pohyby. Základní stavební jednotkou svalu jsou svalová vlákna, která přenášejí nervový impuls, na jehož základě dojde ke zkracování svalových vláken, vzniku napětí a pohybu.

Svaly člověka jsou během jeho života ve stavu mírného napětí, což je velmi důležité pro celkové postavení kostry a držení těla, pro krevní oběh a správnou funkci vnitřních orgánů. Síla, se kterou sval pracuje, se nazývá svalová síla. Pokud je sval dlouhodobě v nečinnosti, např. po úrazu, a není dostatečně využíván nebo je nevhodně či jednostranně zatěžován, může dojít k jeho oslabení nebo zkrácení, což může mít za následek poruchu svalové rovnováhy. Další příčiny vzniku svalové nerovnováhy jsou: nevhodný životní styl, který zahrnuje zejména sedavý způsob života, nedostatek pohybu, špatnou životosprávu, nevhodnou činnost pohybového ústrojí, což může vést k nesprávným pohybovým návykům, celkovému snížení fyzické kondice a následně k poškození svalů, ke kloubním blokádám a degenerativním změnám (např. artróza). Důsledkem pak bývá bolest svalů, nejčastěji jde o bolest svalů na zádech, také však na ruce či krku.

Bolest svalů může být i důsledkem nadměrné sportovní aktivity nebo namáhavé fyzické práce. Bolest se obvykle projeví po 24 až 48 hodinách. Příčinou bolesti svalů může být hromadění kyseliny mléčné ve svalech nebo mikroskopické trhlinky ve svalech způsobené přetížením svalů při tréninku nebo velké fyzické námaze. Svaly jsou pak ztuhlé, někdy oteklé a bolí při každém pohybu. Pro řešení této situace odborníci doporučují pouze lehký trénink, např. chůzi, plavání nebo lehký strečink. Pokud obtíže nezmizí ani za týden, je dobré tento stav konzultovat s lékařem.

ikona bolest svalů

Režimová opatření při bolestech svalů

 1. Po nadměrné fyzické námaze, která se projevila bolestí až otokem svalů, naordinujte svalům:
  • odpočinek, relaxační cvičení, vyhněte se stresu,
  • ledování nebo zchlazení – pokud se objevil otok,
  • teplé obklady – pokud jsou svaly např. na zádech ztuhlé,
  • analgetické léky běžně dostupné v lékárně.
 2. Navštěvujte pravidelně masáže (nejlépe jednou za týden až 14 dní).
 3. Před každým tréninkem se rozcvičte, vhodná je nejméně desetiminutová aerobní aktivita, např. rychlá chůze nebo pomalý běh. Po skončení každého tréninku se protáhněte, čímž se obnoví svalové napětí, opět alespoň 10 minut.
 4. Vhodné je také plavání, voda zmírňuje svalové napětí.
 5. Pravidelně posilujte. Při zvyšování svalové síly zvyšujte intenzitu tréninku pomalu, předejdete tak bolestem svalů.
 6. Pokud pracujete denně několik hodin na počítači, uvolněte po ukončení práce nebo i během dne svaly prstů a rukou. Ruce jsou při této činnosti velmi namáhané a procvičováním můžete předejít problémům jako je strnulost prstů a kloubů či záněty šlach.
 7. Na utišení bolesti můžete použít běžně dostupné analgetika v lékárně.
 8. Dbejte na správnou výživu, konzumujte potraviny bohaté na hořčík, vápník a draslík, nezapomeňte pít během dne dostatek tekutin.

Cviky k protažení svalů

Před každým cvičením je třeba se mírně zahřát a cvičení provádět naboso (v ponožkách) na podložce. Velmi důležité je přesné provedení cviků, v doporučeném pořadí. Cviky je nutno provádět pomalu, ne násilím nebo švihem. Tyto cviky jsou posilovací a měly by navazovat na cviky uvolňovací uvedené v sekci bolest zad a kloubů. Cvičte zvolna, cvičení pro vás musí být příjemné. Obvyklý počet opakování je 5-10x. Při cvičení dodržujte následující postup: z výchozí polohy proveďte pohyb do krajní polohy, tam by měla následovat krátká výdrž, pak se vraťte kontrolovaným pohybem zpět do výchozí polohy.

Posílení svalů v oblasti krční páteře:

Základní poloha – leh na zádech. Nejprve pomocí rukou předkloňte hlavu, poté ruce položte na podložku a snažte se udržet hlavu v předklonu (výdrž) a současně pozorujte špičky nohou. Hlavu pokládejte pomalu na podložku, bradu povolte jako poslední.

A. B. C.

Posilování mezilopatkových svalů:

Základní poloha – turecký sed nebo sed na patách. Rozpažte ruce a s výdechem přitáhněte lokty k tělu, s nádechem je vraťte do původní polohy. Při tomto cviku je důležité, abyste ramena tlačili dolů. Představte si, že ruce se pohybují po desce, kterou máte těsně za zády.

A. B.

Posilování břišních svalů:

Základní poloha – leh na zádech. Zvedněte nohy, propněte je v kolenou, pokud je to možné, a pomalu je s výdechem přitahujte k trupu a s nádechem vraťte do základní polohy. Kontrolujte se, zda nezakláníte hlavu.

A. B.

Základní poloha – leh na zádech. Pokrčte obě nohy, dejte ruce za hlavu, nadechněte se a s výdechem zvedněte levé rameno a pravou nohu. Snažte se co nejvíce přiblížit rameno ke koleni. Současně s ramenem zvedejte trup. S výdechem se vraťte do základní polohy a cvik opakujte na druhou stranu.

A. B.

Posilování velkého hýžďového svalu:

Základní poloha – leh na břiše. Položte ruce podél těla, obličej položte na tvář, zvedněte jednu nohu pokrčenou v koleni a zdvihejte ji malý kousek nad podložku. Kontrolujte, zda se neprohýbáte v bedrech, pak by vás bolela záda. Nohy vystřídejte.

A.

Před použitím si pozorně přečtete příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum diet hylaminum.
Olfen, gel a Olfen, 140 mg léčivá náplast jsou léčivé přípravky ke kožnímu podání, obsahují účinnou látku diclofenacum natricum. Nepoužívejte léčivé přípravky souběžně.
Olfen, 140 mg se nesmí používat současně s jinými místně nebo celkově podávanými přípravky obsahujícími diklofenak nebo s jinými NSAID.