Olfen
Olfen®

Bolest zad

Bolesti zad patří mezi nejčastější bolesti pohybového aparátu, na které si pacienti stěžují. Akutní bolest zad se projeví náhle, bez varování např. při nějakém nekontrolovaném pohybu či námaze. Chronická bolest je dlouhotrvající bolest, která se stane součástí každodenního života pacienta. Tuto bolest je už velmi obtížné odstranit. Může být způsobena např. degenerativním onemocněním pohybového aparátu.

Hlavním původcem bolesti zad jsou onemocnění páteře, proto se tato onemocnění lékařskou terminologií nazývají vertebrogenní (vertebra = obratel). Páteř zajišťuje tři základní funkce v lidském organismu, a to funkci nosnou, pohybovou a ochrannou. Páteř se skládá z obratlů, meziobratlových plotének, meziobratlových kloubů, vazů a kratších či delších svalů, které ji zpevňují a umožňují pohyb. Při neopatrném pohybu může dojít k narušení rovnováhy páteře. Akutní bolest nás pak informuje o vzniklém problému, kdy dochází ke stažení páteřních svalů kolem postiženého místa, ztuhnutí meziobratlových kloubů v nesprávném postavení, jejich zablokování a pacient zůstane v poloze, která neodpovídá normálnímu držení těla a obvykle bývá velmi bolestivá.

Nemoci spojené s dysfunkcí páteře jsou na předním místě žebříčku příčin pracovní neschopnosti. Podle odborníků je to vyvoláno změnou ve způsobu života, civilizačními vlivy a nedostatkem pohybu (snížení fyzické aktivity, větší množství času stráveného u PC, TV, upřednostnění užívání automobilu). Oslabené zádové svaly jsou zranitelné, nejsou dostatečně silné, což má za následek špatné držení těla, opotřebovávání obratlů, poškození chrupavky a vznik bolestí zad.

Bolesti zad se dělí na:

 1. Prosté, nespecifické bolesti zad (akutní krční blokáda, bolesti mezi lopatkami a akutní bolest v bederní oblasti). Příčinou těchto bolestí jsou obvykle natažení či natržení svalových vláken či vazivových úponů.
 2. Bolesti zad, vyvolané závažným onemocněním páteře (infekce, nádor a jiné).
 3. Bolesti zad způsobené poraněním (úraz, nehoda).

Prostým bolestem zad lze předcházet dodržováním režimových opatření a pravidelným cvičením.

ikona bolest zad

Režimová opatření při „prostých” bolestech zad

 1. Pro správnou funkci páteře je důležitý funkční střed těla, proto několikrát týdně posilujte svalový korzet.
 2. Pro správné držení těla choďte na speciální cvičení např. pilates. Toto cvičení posiluje hluboce uložené svalové skupiny.
 3. V posteli trávíme třetinu života. Zvolte proto vhodnou, nejlépe zdravotní matraci, odpovídající vaší hmotnosti a výšce postavy.
 4. Pokud máte sedavé zaměstnání, věnujte čas správnému nastavení výšky psacího stolu a stolu s PC.
 5. Zvolte odpovídající pracovní židli a správně ji výškově nastavte, občas si vložte pod záda malý nafukovací balónek nebo seďte na powerballu.
 6. Občas vyměňte pracovní židli za velký nafukovací míč či klekačku.
 7. Při sedavém zaměstnání si dělejte pravidelné přestávky a protahujte se (třeba na nafukovacím míči).
 8. Zvedejte břemena opatrně, nejlépe z podřepu (ne z předklonu), předejdete tak přetížení bederní páteře.
 9. Procvičujte správné držení těla – např. choďte denně 10 minut s knížkou na hlavě.
 10. Pokud máte nadváhu, pokuste se zhubnout.

Cviky při bolestech zad

Před každým cvičením je třeba se mírně zahřát. Cvičení provádějte naboso na podložce. Velmi důležité je přesné provedení cviků v doporučeném pořadí. Cviky je nutno provádět pomalu, ne násilím nebo švihem. Cvičení pro vás musí být příjemné. Obvyklý počet opakování je 5-10x.

Uvolňování krční páteře:

Cvičte ve stoje, v sedu, kleku či tureckém sedu. Každé cvičení opakujte 6–8 krát. Šíji uvolňujte pomocí předklonů či úklonů hlavy na strany.

A. B. C. D.

Přejděte do kleku (vzpor klečmo), neprověste páteř v bederní oblasti. Nejprve mírně předkloňte hlavu dolů a pomalu jí otáčejte na obě strany. V předklonu je výdech, nádech je v krajních polohách a na obou stranách.

A. B. C.

Uvolnění hrudní páteře:

Základní poloha – vzpor klečmo, ve kterém budete střídat dvě polohy - zakulacení a prohnutí zad. Začněte pomalu zvedat hřbet až se vám zakulatí, vtahujte břicho se současným výdechem a podsaďte pánev. Hlavu máte stále volně svěšenou. Jakmile dosáhnete polohy, kdy jste maximálně vyhrbeni, začněte ruce posunovat po podložce dopředu. V této poloze vytrvejte alespoň 5 sekund, pak začněte ruce posouvat po podložce dopředu před sebe, současně prohnete záda. Prohnutím zad uvolníte svaly nejen kolem páteře, ale i na přední straně trupu. S nádechem skončíte v poloze na obrázku B.

A. B.

Uvolnění bederní páteře:

Základní poloha – vzpor klečmo s rukama opřenýma o vyšší podložku – viz obrázek. Uvolněte trup, pak zakloňte hlavu a nadechněte se. Začněte pomalu vydechovat, přitom předklánějte hlavu, zakulaťte záda, podsadzujte pánev a na závěr ještě aktivně vtáhněte bříško dovnitř. Zcela vydechněte a stáhněte hýžďové svaly. Postupně se vraťte do výchozí polohy.

A. B.

Základní poloha - sed na patách, v předklonu, dlaně opřené o podložku. Z této polohy rúčkujte pomalu nataženými pažemi doprava, na závěr paže překřižte a potom uvolněte. Odrúčkujte zpět do základní polohy a cvik opakujte na opačnou stranu.

A. B.

Před použitím si pozorně přečtete příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum diet hylaminum.
Olfen, gel a Olfen, 140 mg léčivá náplast jsou léčivé přípravky ke kožnímu podání, obsahují účinnou látku diclofenacum natricum. Nepoužívejte léčivé přípravky souběžně.
Olfen, 140 mg se nesmí používat současně s jinými místně nebo celkově podávanými přípravky obsahujícími diklofenak nebo s jinými NSAID.